Hyundai Tucson phát tri?n t? m?u xe concept Hyundai HED-6 ix-Onic và ?ã nh?n ???c khá nhi?u s? khen ng?i t? các chuyên gia qu?c t? khi v?a m?i ra m?t th? tr??ng M? và Hàn Qu?c. ? phiên b?n Hyundai Tucson 2014, m?u xe crossover c? nh? ??n t? Hàn Qu?c ???c b? sung hàng lo?t nâng c?p. Trong ?ó, quan tr?ng nh?t là h? d?n ??ng c?i ti?n dành cho Hyundai Tucson 2014.

Hyundai Tucson 2014 mang m?t dáng v? hoàn toàn m?i so v?i ng??i ti?n nhi?m. “??p, hi?n ??i và ??y góc c?nh” ?ó là các l?i nh?n xét v? ngo?i hình mà các chuyên gia n??c ngoài dành cho Hyundai Tucson 2014.

 

hyundai tucson 2014

C? th?, kh?i ??ng c? 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít trên Hyundai Tucson 2014 b?n tiêu chu?n ???c tích h?p thêm h? th?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p. Công su?t t?i ?a c?a ??ng c? v?n gi? ? m?c 164 mã l?c trong khi mô-men xo?n c?c ??i t?ng lên 151 lb-ft. 
 
B?n thân kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u c?a ??ng c? c?ng ???c c?i thi?n, d?ng ? m?c 10,23 lít/100 km n?i thành và 8,11 lít/100 km xa l? khi xu?t hi?n trên Hyundai Tucson 2014 tiêu chu?n phiên b?n d?n ??ng c?u tr??c. Hai con s? t??ng ?ng v?i phiên b?n d?n ??ng 4 bánh tr??c kia v?n ch? ??ng hành v?i nh?ng lo?i máy cao c?p h?n là 11,2 và 9,41 lít/100 km.
 
Ti?p ??n là ??ng c? 4 xi-lanh, dung tích 2,4 lít c?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p. ??ng c? s?n sinh công su?t t?i ?a 182 mã l?c và mô-men xo?n c?c ??i 177 lb-ft. Khi ???c dùng cho Hyundai Tucson 2014 phiên b?n d?n ??ng c?u tr??c, máy 4 xi-lanh, 2,4 lít tiêu t?n 11,2 lít/100 km n?i thành và 8,4 lít/100 km xa l?. Trong khi ?ó, phiên b?n d?n ??ng 4 bánh c?n 11,76 lít/100 km n?i thành và 9,41 lít/100 km xa l?.
 
H?p s? sàn 5 c?p tiêu chu?n ??ng hành v?i ??ng c? 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít tr??c ?ây ?ã bi?n m?t. Thay vào ?ó, h?p s? tiêu chu?n cho toàn b? dòng Hyundai Tucson 2014 là lo?i t? ??ng 6 c?p. Không d?ng ? ?ó, hãng Hyundai còn cung c?p b? gi?m xóc tùy ch?nh biên ?? mang nhãn hi?u Sachs cho Tucson 2014 ?? t?ng c?m giác tho?i mái c?a ng??i ng?i bên trong ??ng th?i c?i thi?n kh? n?ng v?n hành linh ho?t.
 
Mang trên mình nh?ng nét ??c tr?ng trong xu h??ng thi?t k? c?a Hyundai trong m?t vài n?m tr? l?i ?ây - ngôn ng? thi?t k? “?iêu kh?c dòng ch?y” - m?u xe SUV ???c m?nh danh là “k? du m?c” này mang nh?ng ???ng nét thi?t k? khá ?n t??ng và phá cách. Nh?ng ???ng gân ch?y d?c thân xe mang l?i v? c?ng cáp, kh?e kho?n và th?i trang. C?m ?èn pha, l??i t?n nhi?t, c?m ?èn sau, g??ng chi?u h?u… t?t c? ???c thi?t k? t? m? ??n t?ng chi ti?t làm n?i b?t lên cá tính c?a chi?c xe.
 
hyundai tucson 2014 nhin tu truoc

 

??u xe trông khá thuôn và ng?n, k?t h?p hài hoà v?i b? l??i t?n nhi?t hình l?c giác và c?p ?èn pha x?ch ng??c t?o phong cách khá ?n t??ng cho Tucson. Nh?ng ???ng gân kh?e kho?n vu?t d?c n?p capo xe th? hi?n ??m nét tri?t lý thi?t k? “?iêu kh?c l?ng” mà Hyundai theo ?u?i khi phát tri?n t? m?u concept thành phiên b?n th??ng m?i. Nét thi?t k? ki?u tròn và c?c m?ch c?a phiên b?n 2009 hoàn toàn bi?n m?t kh?i phiên b?n m?i này.

V? m?t thi?t k?, Hyundai Tucson 2014 ch? ???c tân trang nh? nhàng v?i c?m ?èn pha Projector m?i. Bên c?nh ?ó là d?i ?èn LED làm ?i?m nh?n cho c?m ?èn pha. ?èn h?u c?ng thu?c d?ng LED hi?n ??i.
 
Bên d??i xe xu?t hi?n b? la-z?ng 17 inch tiêu chu?n. N?u thích, khách hàng có th? ch?n lo?i mâm 18 inch khi mua Hyundai Tucson 2014.
 
N?i th?t c?a xe t?o c?m giác m?i m? b?ng ch?t li?u cao c?p h?n và h? th?ng k?t n?i Bluetooth tiêu chu?n. Hãng Hyundai b? sung 2 màu n?i th?t tùy ch?n m?i cho Tucson 2014, ?ó là be và nâu.
 
Nh?ng trang thi?t b? m?i khác xu?t hi?n trong Hyundai Tucson 2014 bao g?m màn hình c?m ?ng 7 inch c? l?n h?n dành cho h? th?ng ??nh v? tùy ch?n, l? thông khí ? hàng gh? sau s??i ?m và giá ??ng c?c phát sáng. B?n thân h? th?ng âm thanh c?ng ?i kèm màn hình c?m ?ng v?i kích c? 4,3 inch.
 
 

Từ khóa: Hyundai Tucson 2014 v?i nhi?u c?i ti?n

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016