Ngày 30/06/2014 – Công ty c? ph?n ô tô Hyundai Thành Công Vi?t Nam chính th?c gi?i thi?u m?u xe Hyundai Elantra  phiên b?n 2014

Ti?p n?i thành công Hyundai Elantra hoàn toàn m?i, Elantra phiên b?n 2014 không ch? k? th?a tri?t lý thi?t k? "?iêu kh?c dòng ch?y" ??y c?m xúc c?a Hyundai mà còn t?o ra nh?ng thay ??i ?n t??ng ?? chi?c xe càng n?i b?t h?n. ? ph?n ??u xe, Hyundai Elantra 2014 ???c trang b? l??i t?n nhi?t l?n h?n giúp chi?c xe thêm cá tính. ?èn s??ng mù ???c thi?t k? l?i t?o góc c?nh mang t?i s? kh?e kho?n c?a m?t chi?c sedan. ??c bi?t, s? k?t h?p gi?a ?èn pha Project kèm ?èn Led giúp chi?c xe chi?u sáng t?t và an toàn h?n, phù h?p v?i phong cách hi?n ??i.
 

Ngoài ra, b? vành ?úc h?p kim hoàn toàn m?i 17”cùng  ???ng vi?n c?a m? crom là ?i?m nh?n t?ng thêm s? sang tr?ng cho xe Hyundai Elantra 2014.
 

Hyundai Elantra 2014 v?n gi? chi?u dài c? s? 2.700mm v?i kích th??c t?ng th? (DxRxC) là 4.550×1.775×1.435 mm. Nh? v?y, kích th??c c?n tr??c và sau c?a Hyundai Elantra 2014 ?ã ???c t?ng thêm t?ng c?ng 20 mm so v?i b?n hoàn toàn m?i ?? t?o thêm s? n?ng ??ng và th? thao. Nh?ng thay ??i này giúp ng??i s? d?ng luôn c?m th?y t? tin và c?m nh?n c?m giác lái thú v? trên m?i hành trình.

N?i th?t r?ng rãi v?i phong cách tinh t? và t? m? trong t?ng chi ti?t  là ?i?u mà các k? s? thi?t k? c?a Hyundai chú tr?ng nh?m mang ??n cho ng??i s? d?ng m?t không gian tho?i mái và ti?n nghi. ?? có ???c ?i?u này, ph?n n?i th?t c?a Xe Hyundai Elantra 2014  có nhi?u thay ??i: Ph?n táp lô ???c thi?t k? l?i nh?m mang t?i s? ti?n l?i t?i ?a cho ng??i s? d?ng, v? trí c?a gió trung tâm ?ã ???c d?ch chuy?n lên trên nh?m t?ng kh? n?ng ?i?u hòa gió trong xe, màn hình 3.5 inch hi?n th? ?a thông tin siêu sáng. C?m ?i?u khi?n trung tâm và tùy ch?nh âm thanh, h?p sang s? ??u ???c thi?t k? l?i, tinh t? và hi?n ??i h?n.

Xe Hyundai Elantra 2014 ???c phân ph?i chính hãng t?i Vi?t Nam v?i 3 phiên b?n:

-     1.6L MT 6 c?p: 649 tri?u.

-     1.6L AT 6 c?p: 709 tri?u

-     1.8L AT 6 c?p: 769 tri?u.

 

Hyundai Elantra 2014  hi?n ?ã có m?t t?i t?t c? các ??i lý ?y quy?n c?a Hyundai Thành Công trên toàn qu?c v?i 4 màu s?c l?a ch?n: Tr?ng, B?c, ?en, ??ng.

 

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

 

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

?ã có Hyundai Elantra 2014 t?i Vi?t Nam

 

 

Hyundai Vi?t Nam-??ng v? trí th? nh?t v? s? hài lòng c?a khách hàng khi mua xe m?i t?i Vi?t Nam vào các n?m 2011 và 2013 (theo kh?o sát c?a hãng Nghiên c?u th? tr??ng danh ti?ng J.D Power), Hyundai VN luôn n? l?c ?? mang l?i cho khách hàng s? hài lòng h?n n?a v?i nhi?u ch??ng trình ch?m sóc, ?u ?ãi phù h?p v?i ?i?u ki?n th? tr??ng và nhu c?u c?a khách hàng.


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016