Hyundai Genesis Coupe 2014 tân trang công ngh? và thi?t b? m?i

Trong tri?n lãm Detroit 2014 di?n ra cách ?ây không lâu, hãng Hyundai ?ã chính th?c gi?i thi?u Genesis Sedan th? h? m?i. ??n nay, hãng xe Hàn Qu?c l?i ti?p t?c hé l? thông tin và hình ?nh c?a Genesis Coupe phiên b?n nâng c?p.
 
? phiên b?n 2014, Hyundai Genesis Coupe ???c thay ??i ch? y?u ? h? d?n ??ng và trang thi?t b?. Trong khi ?ó, thi?t k? n?i ngo?i th?t không có nhi?u thay ??i.
 

Tham kh?o thêm

- Thông s? k? thu?t Hyundai Genesis Coupe

- D? trù chi phí mua xe Genesis Coupe

- T?i E-Brochure t?i ?ây

 
C? th?, hãng Hyundai ?ã b? sung h? th?ng t? ??ng ?i?u ch?nh ly h?p và bánh r?ng giúp quá trình v? s? di?n ra êm ái h?n. ?ây là tính n?ng tiêu chu?n dành cho toàn b? nh?ng chi?c Hyundai Genesis Coupe 2014 s? d?ng h?p s? t? ??ng 8 c?p. Trong khi ?ó, h?p s? sàn ???c b? sung vòng ??ng hóa m? carbon ?? chuy?n s? êm ái h?n. 
 
Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 1
 
Ngoài ra, Hyundai Genesis Coupe 2014 còn có tính n?ng h? tr? kh?i hành ngang d?c tiêu chu?n. Nâng c?p cu?i cùng dành cho h? d?n ??ng c?a m?u xe 2 c?a ??n t? Hàn Qu?c là ?ng n?p âm m?i trên phiên b?n Turbo 2.0 lít.
 
"Trái tim" c?a Hyundai Genesis Coupe 2014 v?n là ??ng c? V6, dung tích 3,8 lít, t?o ra công su?t t?i ?a 348 mã l?c t?i 6.400 vòng/phút và mô-men xo?n c?c ??i 295 lb-ft t?i 5.100 vòng/phút. Hai con s? t??ng ?ng v?i ??ng c? 4 xi-lanh th?ng hàng, t?ng áp, dung tích 2.0 lít là 274 mã l?c t?i 6.000 vòng/phút và 275 lb-ft t?i 2.000 vòng/phút.
 
Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 2
 
V? trang thi?t b?, Hyundai Genesis Coupe 2014 t?o ?i?m nh?n khác bi?t b?ng ?èn s??ng mù, h? th?ng ?i?u khi?n hành trình, g??ng t? m? và s??i ?m cùng th?m sàn m?i. Riêng phiên b?n R-Spec ???c b? sung gh? b?c b?ng ch?t li?u cao c?p h?n. Nh?ng ?i?m thay ??i còn l?i c?a Hyundai Genesis Coupe 2014 là h? th?ng ??nh v?, d?ch v? vi?n tin c?i ti?n và 5 màu s?n ngo?i th?t khác bi?t và n? b?c n?i th?t m?i.

 Chi phí cho Hyundai Genesis Coupe 2014

Giá bán kh?i ?i?m c?a Hyundai Genesis Coupe 2014 t?i th? tr??ng M? là 26.350 USD, ch?a bao g?m phí v?n chuy?n và giao xe. Theo hãng Hyundai, Genesis Coupe 2014 c?nh tranh v?i khá nhi?u ??i th?, t? BMW 435i ??n Honda Civic Coupe Si.
 
Theo m?t s? ngu?n tin, hãng Hyundai hi?n ?ang phát tri?n Genesis Coupe th? h? m?i. ?i?u này không có gì l? khi Hyundai Genesis Coupe th? h? hi?n t?i ?ã ???c bày bán trên th? tr??ng trong su?t 6 n?m qua.
 
M?t s? hình ?nh c?a Hyundai Genesis Coupe 2014:
 

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 3

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 4

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 5

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 6

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 7

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 8

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 9

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 10

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 11

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 12

Hyundai Genesis Coupe 2014: Thay ??i công ngh? và trang thi?t b? 13


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016