Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam

M?u xe Hyundai Grand i10 hoàn toàn m?i ?ã ???c Hyundai Thành Công nh?p kh?u và phân ph?i chính th?c t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 1 

Vi?t Nam là th? tr??ng ??u tiên ngoài ?n ?? mà khách hàng có c? h?i ti?p c?n v?i m?t trong nh?ng m?u xe m?i nh?t c?a Hyundai. ???c ra m?t l?n ??u tiên vào tháng 9 v?a qua, Hyundai Grand i10 ?ã dành ???c s? chào ?ón n?ng nhi?t t? phía khách hàng khi có t?i h?n 10.000 ??n hàng ch? sau 20 ngày ra m?t t?i th? tr??ng ?n ??.

So v?i th? h? tr??c, Hyundai Grand i10 n?i b?t h?n v?i thi?t k? r?ng rãi và nh?ng trang b? ?n t??ng. V?i chi?u dài 3.765 mm, Hyundai Grand i10 tr? thành m?u xe dài nh?t trong phân khúc. Cùng v?i chi?u r?ng 1.660mm, t?ng thêm 65mm so v?i phiên b?n tr??c ?ây, Hyundai Grand i10 mang ??n cho khách hàng m?t không gian n?i th?t r?ng rãi v??t tr?i. Hyundai Grand i10 tr? nên ??c bi?t n?i b?t h?n khi ???c trang b? nh?ng tính n?ng cao c?p nh?: chìa khóa thông minh k?t h?p kh?i ??ng b?ng nút b?m và c?a gió hàng gh? sau. Grand i10 ch?c ch?n s? là s? l?a ch?n t?i ?u ??i v?i nh?ng khách hàng mong mu?n s? h?u m?t s?n ph?m ???c trang b? nh?ng tính n?ng hi?n ??i v?i m?c giá h?p lý.

 

Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 2
Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 3
Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 4
Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 5
Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 6
Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 7
Hyundai Grand i10 s?p ???c Hyundai Thành Công ??a v? Vi?t Nam 8

 

Hyundai Thành Công dành t?ng khách hàng ký h?p ??ng s?m khi mua xe Hyundai Grand i10 t? nay t?i 30.11 s?n ph?m Samsung Galaxy Tab3 7inch. S?n ph?m Hyundai Grand i10 s? ???c Hyundai Thành Công chính th?c gi?i thi?u t?i Vi?t Nam v?i 3 phiên b?n 1.0MT, 1.0AT và 1.2AT v?i 6 màu s?n bao g?m: b?c, tr?ng, ??, cam, vàng, xanh.

Xem thông tin xe Hyundai Grand i10 t?i ?ây: Hyundai Grand i10


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016