Thông tin dòng xe Hyundai khuy?n mãi:

 

 

Hyundai SantaFe là m?t trong vài m?u xe thành công nh?t c?a Hyundai t?i Vi?t Nam c?ng nh? trên toàn th? gi?i. SantaFe th? h? th? 3 ???c thi?t k? theo tri?t lý “?iêu kh?c dòng ch?y” hi?n ??i và sang tr?ng. Trang b? hàng ??u trong phân khúc cùng nhi?u tính n?ng an toàn v??t tr?i, SantaFe ?ã nhanh chóng ???c khách hàng ?ón nh?n v?i hàng tr?m ??n ??t hàng ch? sau 2 tu?n ra m?t.

Hyundai Elantra là m?t trong nh?ng chi?c xe thành công nh?t c?a Hyundai trên th? tr??ng th? gi?i. N?m 2012, Elantra ?ã v??t qua hàng lo?t ??i th? n?ng kí ?? tr? thành “Chi?c xe c?a n?m 2012” t?i B?c M?. V?i thi?t k? “?iêu kh?c dòng ch?y” ??c tr?ng cùng h? th?ng v?n hành an toàn và ti?t ki?m b?c nh?t, Elantra ?ã tr? thành s? l?a ch?n hàng ??u c?a khách hàng t?i nhi?u th? tr??ng trên th? gi?i.

Hyundai Avante là m?u xe Hyundai ??u tiên ???c l?p ráp ? Vi?t nam. Tính n?ng v?n hành linh ho?t, êm ái, ti?t ki?m nhiên li?u cùng giá thành h?p lý giúp cho Avante  tr?  thành chi?c xe ???c ?a chu?ng và có doanh s? bán l?n nh?t c?a hãng Hyundai trên toàn th? gi?i trong 5 n?m liên ti?p.

Thông tin thêm v? các dòng xe

 

 

*Thông s? k? thu?t Hyundai SantaFe 2015thông s? k? thu?t Elantra 2015thông s? k? thu?t Avante

??ng kí lái th? xe Hyundai Santafe CKD 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyundai khuyen mai xe Santafe Elantra Avante

 

Ch??ng trình khuy?n mãi Hyundai

 

 

 

  • - Ch??ng trình mang tên “?ón xe v? nhà, bay t?i n?m châu”,  áp d?ng t? 15/03/2015 ??n h?t 30/04/2015 t?i t?t c? các ??i lý ?y quy?n c?a Hyundai Thành Công trên c? n??c.
  • - ?u ?ãi lên ??n 50 tri?u ??ng khi mua các dòng xe Hyundai SantaFe, Elantra và Avante.

Ngày 15/3, Hyundai Thành Công (HTC) chính th?c gi?i thi?u ch??ng trình Khuy?n m?i ?ón xe v? nhà, bay t?i n?m châu khi mua s?n ph?m SantaFe, Elantra, Avante. Giá tr? khuy?n m?i lên ??n 50 tri?u ??ng.

Nhân d?p n?m m?i 2015, Hyundai Thành Công ti?p t?c mang ??n cho khách hàng ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t dành cho 3 m?u xe ?ang khá ???c ?a chu?ng: SantaFe, Elantra và Avante. Theo ?ó, t? ngày 15/03/2015 ??n h?t 30/04/2015, khách hàng khi mua SantaFe, Elantra và Avante s? nh?n ???c 01 vé kh? h?i tr? giá t??ng ?ng là 50.000.000 VN?, 30.000.000 VN? ho?c 20.000.000 VN?. Chi ti?t:

S?n ph?m áp d?ng

Giá bán l?

Khuy?n m?i (*)

SantaFe 2.4 AT 2WD (x?ng)

1,130,000,000

01 vé máy bay kh? h?i Châu M?/Châu Âu tr? giá 50.000.000 VN?)

SantaFe 2.2 AT 2WD (d?u)

1,180,000,000

Elantra 1.6 MT

649,000,000

01 vé máy bay kh? h?i Châu Phi/Châu Úc tr? giá 30.000.000 VN?

Elantra 1.6 AT

709,000,000

Elantra 1.8 AT

769,000,000

Avante CKD 1.6 MT

532,200,000

01 vé máy bay kh? h?i Châu Á tr? giá 20.000.000 VN?

Avante CKD 1.6 AT

575,000,000

(*) Quà t?ng có th? quy ??i thành ti?n m?t

Ch??ng trình áp d?ng t?i t?t c? các ??i lý ?y quy?n c?a Hyundai Thành Công trên toàn qu?c. Chi ti?t vui lòng liên h? các ??i lý ?y quy?n c?a Hyundai Thành Công trên c? n??c.


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016