Khuy?n mãi d?ch v? cu?i n?m cho xe Hyundai

·        Ch??ng trình kéo dài t? 01/11/2012 ??n h?t 15/12/2012.
·        Ch??ng trình áp d?ng cho t?t c? các xe Hyundai ?ang s? d?ng trên toàn qu?c.

 

T? ngày 01/11/2012 ??n h?t ngày 15/12/2012, Công ty C? ph?n ô tô Hyundai Thành Công Vi?t Nam (Hyundai Thành Công) trân tr?ng g?i t?i Quý khách hàng – nh?ng ng??i ?ã ?ng h? th??ng hi?u Hyundai trong th?i gian v?a qua - ch??ng trình "Khuy?n m?i D?ch v? cu?i n?m 2012". 

Ph?c v? nhu c?u s?a ch?a, b?o d??ng d?p cu?i n?m và ??u n?m m?i c?a khách hàng, Hyundai Thành Công trân tr?ng g?i ??n Quý khách hàng ch??ng trình "Khuy?n m?i D?ch v? cu?i n?m 2012" trên quy mô toàn qu?c.  

Theo ?ó, t? ngày 01/11/2012 ??n h?t ngày 15/12/2012, khi mang xe Hyundai ??n b?o d??ng – s?a ch?a t?i b?t k? ??i lý ?y quy?n nào c?a Hyundai Thành Công trên c? n??c, ngoài các s?n ph?m ph? tùng chính hãng ch?t l??ng hàng ??u, d?ch v? t?n tình chu ?áo, khách hàng còn ???c h??ng nhi?u ?u ?ãi ??c bi?t: 

 

  • Mi?n phí công ki?m tra xe
  • Gi?m giá 20% d?u nh?t, n??c làm mát, n??c r?a kính và các ph? tùng trong h?ng m?c b?o d??ng ??nh k?
  • Quà t?ng ??c bi?t cho khách hàng ??n s?a ch?a, b?o d??ng.

 

  • ?u ?ãi ??c bi?t cho Santa Fe: Gi?m giá 20% ph? tùng rô-tuyn lái và ch?n bùn bánh xe 

??c bi?t, ch??ng trình “Khuy?n m?i d?ch v? cu?i n?m 2012” c?a Hyundai Thành Công áp d?ng cho t?t c? các khách hàng ?ang s? d?ng th??ng hi?u xe du l?ch Hyundai trên toàn qu?c, ???c mua t?i các ??i lý ?y quy?n c?a Hyundai Thành Công, c?ng nh? t?i các showroom và nhà nh?p kh?u khác.

Trong th?i ?i?m kinh t? nhi?u bi?n ??ng và khó kh?n nh? hi?n nay, ch??ng trình là món quà tinh th?n thi?t th?c mà Hyundai Thành Công dành t?ng t?t c? các khách hàng ?ã mua và ?ng h? th??ng hi?u Hyundai trong th?i gian qua.  

Ch??ng trình ???c Hyundai Thành Công cùng Công ty TNHH Shell Vi?t Nam ph?i h?p th?c hi?n. D?u nh?t Shell Helix là s?n ph?m ???c Hyundai Motor Company (HMC) khuy?n ngh? s? d?ng cho các dòng xe Hyundai trên toàn c?u.Từ khóa: D?ch v? cu?i n?m 2012

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016