Xe Hyundai khuy?n mãi
                

Tr??c tiên, Hyundai xin g?i l?i c?m ?n chân thành ??n quý khách hàng ?ã tin t??ng và s? d?ng xe t?i Hyundai Tr?n H?ng ??o.

Xe Hyundai Oto là ??i lý tiêu chu?n 3s - nhà phân ph?i chính th?c và l?n nh?t c?a Hyundai Thành Công t?i TPHCM.


Chúng tôi xin trân tr?ng g?i ??n quý khách hàng ch??ng trình khuy?n mãi ??c bi?t sau:

1.  T?t c? các lo?i xe ? showroom ??u ???c T?ng 10 tri?u ti?n ph? ki?n.

2. Hyundai Oto t? ch?c ch??ng trình “Khuy?n mãi d?ch v? mùa thu 2011” v?i nh?ng ?u ?ãi h?p d?n dành cho khách hàng s? d?ng d?ch v? s?a ch?a - b?o d??ng t?i x??ng d?ch v? c?a Hyundai Oto.

Ch??ng trình ???c áp d?ng t? ngày 15/10 ??n h?t ngày 30/11/2011 v?i nh?ng ?u ?ãi h?p d?n nh?:

- Mi?n phí 100%:

- Công ki?m tra xe.

- Gi?m giá tr?c ti?p:

- Gi?m 20% d?u ??ng c?

- Gi?m 20% chi phí ph? tùng b?o d??ng nhanh (l?c d?u, l?c gió, l?c nhiên li?u, l?c gió ?i?u hòa, bugi) và 02 h?ng m?c an toàn là má phanh và cao su g?t m?a.


 


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016