Các dòng xe Hyundai ???c phân lo?i thành r?t nhi?u d?ng, Hyundaioto s? gi?i thi?u ??n các b?n m?t s? thu?t ng? c? b?n:

 

1. Sedan: Lo?i xe 4 c?a, khoang hành khách, khoang ??ng c? và khoang hành lý tách r?i. Nóc khoang hàng khách cao h?n nóc khoang hành lý.
Theo kích c?:
- C? nh?: Accent, Avante.
- C? trung bình: Sonata, Azera.
- C? l?n: Genesis, Equus.

 

dong xe Hyundai - sedan

 


2. Coupe: Lo?i xe th? thao 2 c?a, có 2 ho?c 4 ch? ng?i.
Theo kích c?:
- C? nh?: Tuscani.
- C? trung bình: Genesis Coupe

 

dong xe Hyundai Coupe


Phân bi?t Coupe và Convertible: ??u là các dòng xe t?p trung vào tính th?i trang và v?n hành.
- Coupe: 2 c?a.
- Convertible: xe Sedan ho?c coupe có mui th? thao tháo r?i ( còn g?i là mui tr?n).

 

dong xe hyundai convertible

 


3. Hatchback/Wagon Station

- Hatchback: có c?a phía sau m? lên, l? ra 1 khu v?c khoang. hatback2
- Wagon Station: dài h?n Hatchback.
- I30cw ???c coi là b?n Wagon c?a i30 

 

dòng xe Hyundai hatchback

 


4. Wagon/Van: Lo?i xe có khoang hành khách và khoang hành lý li?n nhau. Wagon chuyên ch? ng??i còn Van ?u tiên ch? hàng.

 

hyundai wagon

 


5. SUV - Sport Utility Vehicle: Xe th? thao ?a d?ng, có ??c ?i?m là g?m cao, không gian r?ng cho gia ?ình. M?c dù ???c thi?t k? gi?ng xe ??a hình nh?ng ???c ch? t?o ch? y?u trên ???ng tr??ng v?i tiêu chí: êm ái, ti?t ki?m nhiên li?u.

 

hyundai suv

 

B?ng t?ng h?p

STT Tên ti?ng Anh Tên ti?ng Vi?t ??c ?i?m
1 Sedan/Saloon Xe du l?ch Dòng xe c? b?n, v? c?ng, 2-4 c?a, 4-5 ch? ng?i.
Kho?ng sáng g?m xe th??ng không v??t quá 18cm, máy ??t tr??c và c?p xe phía sau.
N?u chi?u dài xe l?n h?n 5.4m-> ???c g?i là xe Limousine
2 Coupe Xe 2 c?a Xe v? c?ng, 2 c?a, 2 ch? ng?i. Sau này thêm 2 ch? sau và có th? thêm 1 c?a phía sau ( nh? xe Mini Cooper c?a hãng BMW).
3 Convertible/Cabriolet Xe mui g?p Xe v?i mui trên có th? g?p xu?ng thành xe mui tr?n, 2 c?a, 2-4 ch? ng?i
4 Roadster Xe th? thao Xe nh? có ??ng c? công su?t l?n và hình dáng khí ??ng h?c, 2 c?a, 2 ch? ng?i.
5 Coupe Cabriolet   K?t h?p gi?a Coupe và Cabriolet
6 Hatchback Xe c?a l?t Xe có 3 ho?c 5 c?a ( m?t c?a phía sau xe)
7 Wagon Station Xe hòm D?ng xe gi?ng hatchback nh?ng dài h?n vì dùng chung platform v?i m?t m?u sedan nh?t ??nh
8 MPV Xe ?a d?ng Vi?t t?t c?a t? Multi-Purpose Vehicle, là dòng xe ?a d?ng có thân hình gi?ng nh? m?t chi?c xe Van nh?ng có c?a hông và c?a s? phía sau.
Xe ???c thi?t k? thân cao ?? có n?i th?t r?ng v?i 3 hàng gh? ?? ch? cho 7 ng??i ho?c nhi?u h?n
9 SUV/OffRoad car Xe th? thao vi?t dã Vi?t t?t c?a Sport Utility Vehicle, là lo?i xe th? thao ?a d?ng 2 c?u ch? ??ng ( g?m cao, bánh xe l?n), k?t h?p tính n?ng ch? ng??i c?a lo?i xe mini-van v?i kh? n?ng ch? hàng c?a m?t xe vi?t dã.
10 Cross-over   Là lo?i xe mang hình th?c SUV nh?ng có kích th??c nh? h?n và d?a trên c? s? g?m b? c?a xe sedan.
L?i th? c?a xe này so v?i SUV là vi?c tiêu th? ít nhiên li?u h?n, nh?ng tính n?ng v?n hành không h? kém và có th? ch? t?i ?a 8 ng??i.
11 Pick-up   Xe bán t?i, có khoang chuyên dùng h? nóc phía sau, 2-4 c?a bên.
12 Van   Lo?i xe ch? y?u dùng ?? ch? hàng, có ho?c không có c?a bên.
N?ng l?c chuyên môn ch? t? 7-12 ng??i > 1 t?n hàng hóa.

B?ng phân lo?i xe theo tiêu chu?n Hyundai

xe theo hyundai chuan

 

B?ng phân lo?i các xe trên th? tr??ng

xe tren thi tr??ng


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016