Kích th??c, ??ng c?, h? th?ng an toàn xe Hyundai

 

Hyundai - ? ph?n tr??c bài vi?t mô t? c? b?n phân lo?i các dòng xe Hyundai, Hyundaioto ?ã nói s? qua v? m?t s? phân lo?i c? b?n các dòng xe Hyundai, ? ph?n này, Hyundaioto s? nói chi ti?t phân lo?i các dòng xe Hyundai v? kích th??c, ??ng c? h?p s?, h? th?ng an toàn c?a các dòng xe Hyundai.

A. Kích th??c xe Hyundai

 

Các dòng xe Hyundai có r?t nhi?u kích th??c khác nhau tùy vào m?c ?ích s? d?ng, d??i ?ây là phân lo?i m?t s? kích th??c

kich thuoc dong xe hyundai

 

 B. ??ng c? xe Hyundai

 

dong co hyundai

L?u ý: hi?n nay nh?ng công ngh? m?i nh?t ?ã giúp ??ng c? Diesel kh?c ph?c ???c nh??c ?i?m. Tuy nhiên chi phí cho nh?ng công ngh? này khá cao nên giá c?a ??ng c? Diesel th??ng ??t h?n ??ng c? x?ng cùng lo?i.

Các khái ni?m thông s? ??ng c?:
- Dung tích xi lanh: không gian gi?i h?n t? ?i?m ch?t trên ??ng c? ??n ?i?m ch?t d??i.
- Dung tích bu?ng ??t: Không gian t? ?i?m ch?t trên ??n n?p xi lanh.
- T? s? nén = t? s? dung tích xi lanh/dung tích bu?ng ??t. ??i v?i ??ng c? x?ng, t? s? nén th??ng ~10,5-11,5:1
- Công su?t c?c ??i: th? hi?n công su?t t?i ?a c?a ??ng c? ( ps/rpm)
- Mô men xo?n c?c ??i: th? hi?n s?c kéo t?i ?a c?a ??ng c? ( ps/rpm)

L?u ý: Công su?t và mô men xo?n ?nh h??ng tr?c ti?p ??n kh? n?ng v?n hành c?a ??ng c? nh? kh? n?ng t?ng t?c, kh? n?ng v??t ch??ng ng?i v?t. Tuy nhiên ?? ?ánh giá chính xác nh?t v? kh? n?ng t?ng t?c, c?n d?a vào th? nghi?m th?c t? dong c? hyundai

 

 ??ng c? Hyundai ???c phát tri?n b?i Hyundai và ??i tác. Các ??ng c? ???c ??t tên theo ký hi?u ch? Hy L?p. Hyundai luôn áp d?ng công ngh? m?i: công su?t t?i ?a cao so v?i các ??ng c? cùng dung tích c?a các nhà s?n xu?t khác.
 

 

Tên ??ng c? Epsilon Kappa Gamma Beta Nu Theta Lamda Tau
Dung tích 0.8/1.0/1.1 L 1.2/1.25/1.4 1.4/1.6 1.6/1.8/2.0 L 1.8/2.0 L 2.0/2.4 L 3.0/3.3/3.8 L 4.6/5.0 L
Xe áp d?ng Eon, i10 i10 i20, Accent, i30 Avante Elantra, Sonata Tucson, Santa Fe Genesis Equus

 Diesel

Tên ??ng c? R U S
Dung tích 2.0 L 2.2 L 3.0 L V6
Xe áp d?ng Santa Fe Santa Fe Veracruz

 

 

cong nghe dong co xang xe hyundai

 

Công ngh? ??ng c? x?ng

Công ngh? CVVT: công ngh? bi?n th?i gian ?óng m? Xupap. V? c? b?n, công ngh? c?a các hãng là gi?ng nhau tr? VTEC

 

Hyundai cong nghe dong co xang

 

Công ngh? ??ng c? Diesel

 

cong nghe dong co diesel hyundai

 

V? c? b?n, không có khác bi?t nhi?u v? công ngh? gi?a các nhà s?n xu?t. Tuy nhiên, các thông s? cho th?y ??ng c? Hyundai v??t tr?i v? tính n?ng.


M?t s? thu?t ng?:
- Turbocharge: t?ng áp.
- Supercharge: Siêu n?p ( t?ng áp ch? ??ng)
- Turbo Intercooler: Làm mát khí n?p

H?p s?

hop so hyundai

 

L?u ý: trong nhóm h?p s? t? ??ng, có  lo?i h?p s? t? ??ng vô c?p:
?u ?i?m: ho?t ??ng êm ái vì t?c ?? th?p
Nh??c ?i?m: ?n khi t?ng t?c m?nh ho?c nguyên nhân do t?c ?? cao


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016