Xe Hyundai Sonata 2015 - hoàn toàn m?i  là m?u xe Hyundai th? h? ti?p theo c?a dòng Sedan phân khúc D mang ??n làn gió m?i, ?ánh vào ??i t??ng khách hàng tr? v?i thi?t k? n?ng ??ng c?a ngôn ng? “?iêu kh?c dòng ch?y”, ???ng nét c?ng cáp, m?nh m? h?n, d?n tìm l?i ?úng ??ng c?p th??ng hi?u mà các hãng ??i di?n cái tên truy?n th?ng Toyota Camry, Honda Accord hay Ford Mondeo, ??c bi?t ?i ng??c l?i v?i ??i th? c?nh tranh là Toyota Camry 2015.

 

S? hài hòa gi?a v? ??p bên ngoài
và s?c m?nh bên trong


Tr?i nghi?m c?m giác lái hoàn toàn m?i Thi?t k? ngo?i th?t phong cách, ?n ch?a n?i l?c ti?m tàng.

 

?iêu kh?c dòng ch?y 2.0

Các ???ng gân m?m m?i ?iêu kh?c d?c thân xe mang ??n cho Sonata v? ngoài hi?n ??i và sang tr?ng. Thi?t k? ??n gi?n mà t? m? ??n t?ng chi ti?t, l??i t?n nhi?t và ?èn pha ??c ?áo mang ??n s? t? tin và hi?n ??i cho ng??i s? d?ng

dieu khac dong chay sonata 2.0

Thep cuong luc

Thép c??ng ?? cao (AHSS)

C?m nh?n s? khác bi?t v?i v?n hành linh ho?t và ?n ??nh. ???c s? d?ng lên ??n 51% giúp h?p th? và phân ph?i l?c va ch?m, gi?m thi?u tác ??ng lên thân xe

Giao di?n thân thi?n
v?i ng??i s? d?ng.

Nh?m mang ??n s? t??ng tác tr?c quan v?i chi?c xe

De su dung

he thong lai

H? th?ng lái (R&H)

Các bánh tr??c ph?n ?ng linh ho?t trong khi các bánh sau giúp chuy?n h??ng ?n ??nh. ??t hi?u qu? cao nh?t trong v?n hành và ?n ??nh nh? ??i m?i h? th?ng treo

Hyundai Sonata 2015 thay ??i c? v? ngo?i th?t và n?i th?t

Hyundai sonata 2015 nhin tu tren

Hyundai Sonata 2015 ???c thi?t k? theo ngôn ng? "Fluidic Sculpture 2.0" m?i nh?t c?a Hyundai. Qua nh?ng b?c ?nh, xe chúng ta có th? th?y r?ng chi?c có vòm mui dài h?n, ch?y g?n t?i cu?i ?uôi xe, khi?n nó trông thanh thoát và th? thao h?n.

V? di?n m?o, Sonata 2015 v?i nhi?u chi ti?t ngo?i th?t chia s? v?i m?u Hyundai Genesis m?i. Ph?n ??u c?a Sonata m?i có v? ??p hi?n ??i v?i dàn ?èn pha HID Bi-Xenon s? d?ng công ngh? LED m?i và c?m ?èn h?u LED, ??ng th?i n?p ca-pô c?ng g? lên cao h?n.

( Còn ti?p...)

Xem thêm Video Test Drive c?a Hyundai Sonata 2016 m?u plug-in Hybrid

 


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016