QUY TRÌNH THI?T K? THI?T K? K? THU?T XE HYUNDAI

 

THI?T K? DÒNG XE HYUNDAI OTO CHO T??NG LAI

Ý t??ng sáng t?o mà phá v? khuôn m?u, s? h?i h?p c?a thách th?c tiêu chu?n, công ngh? tiên ti?n và kh? n?ng hi?u ???c mong mu?n c?a ng??i dân cho phép các trung tâm thi?t k? ?? ?ánh giá Megatrends t??ng lai. Thi?t k? m?ng l??i toàn c?u c?a chúng tôi d?a trên c?m h?ng t? các thành ph? l?n ? M?, Châu Âu, Nh?t B?n, Trung Qu?c và ?n ?? ?? d? ?oán xu h??ng và d?n trên toàn th? gi?i.

Thiet ke dong xe Hyundai oto cho tuong lai

1. Lên k? ho?ch thi?t k? xe

 Xu h??ng ??a ph??ng và phong cách s?ng c?a ng??i tiêu dùng t? kh?p n?i trên th? gi?i góp ph?n giúp các k? s? nghiên c?u ?? t?o ra ý t??ng hình ?nh ban ??u cho các dòng xe Hyundai trong t??ng lai.

len ke hoach thiet ke dua tren xu huong ban dia
phac thao y tuong xe hyundai

2. Phác th?o ý t??ng thi?t k? và v?

D?a trên khái ni?m t?p h?p các ý t??ng ??a hình th?c v?ng ch?c h?n thông qua phác th?o và v?.

3. Lên mô  hình xe Hyundai

Sau khi v?, m?t thi?t k? ???c l?a ch?n và t?o thành m?t d?ng ??t sét 3D ?? phát tri?n mô hình ??u tiên.

4. Mô hình k? thu?t s?

Thi?t k? này ???c tái t?o thông qua m?t hình ?nh 3D trên máy tính t?o ra có d? li?u sau ?ó ???c s? d?ng ?? ?ánh giá thi?t k? và khí ??ng h?c.

5. Mô hình th?c t? ?o (VR)

Sau khi v?, m?t thi?t k? ???c l?a ch?n và t?o thành m?t d?ng ??t sét 3D trên máy tính
Mo hinh thuc te ao xe Hyundai

6. Mô hình ??t sét t? l? 1:1


     M?t máy phay 5 tr?c CNC t?o ra m?t mô hình kích th??c nh? th?t c?a chi?c xe sau ?ó ???c hoàn thành theo bàn tay ngh? thu?t và  l?p mô hình chính xác.

Mo hinh xe Hyundai ti le 1-1
Xu huong thiet ke xe Hyundai 7. Thi?t k? màu s?c d?a trên c?m h?ng
     Ch?t l??ng thi?t k? ???c ??m b?o b?ng cách t?p trung phát tri?n vào các b? ph?n thi?t k? s? d?ng công ngh? và v?t li?u m?i. B?ng cách phát tri?n v?t li?u và màu s?c là ?i tr??c m?t b??c c?a các xu h??ng.

 


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016