L? di?n Hyundai Tucson th? h? m?i

 

Chi?c xe ?ang ???c th? nghi?m t?i tr??ng ?ua Nurburgring và có th? ???c ra m?t vào cu?i n?m sau.

B? bao b?c b?i nhi?u l?p v? ngu? trang, r?t khó ?? có th? th?y rõ ???c nh?ng chi ti?t c?a Tucson m?i thông qua nh?ng b?c ?nh "ch?p tr?m. Tuy nhiên d?a vào ?nh ch?p ph?n ??u, có th? ch?c ch?n r?ng chi?c xe s? có ki?u l??i t?n nhi?t m?i nh? nh?ng model Hyundai g?n ?ây, cùng v?i ?èn pha h?p h?n.

Ph?n mui c?a Tucson s? thuôn dài v? phía sau nhi?u h?n, g?n mô ph?ng theo phong cách SUV Coupe ?ang ???c nhi?u nhà s?n xu?t áp d?ng. Chi?c xe th? nghi?m còn ???c trang b? ?n ten d?ng "vây cá m?p", mâm ?úc 2 tông màu h?p d?n và ?ng x? kép th? thao; tuy nhiên không bi?t nh?ng chi ti?t này s? xu?t hi?n trên b?n s?n xu?t hàng lo?t hay không.

Theo d? ?oán, 2016 Tucson s? ???c trang b? m?t lo?t các phiên b?n ??ng c? khác nhau. Nh?ng ??ng c? x?ng s? có công su?t trong kho?ng t? 140-170 mã l?c, trong khi các phiên b?n máy d?u s? m?nh t? kho?ng 116 - 184 mã l?c. M?t phiên b?n s? d?ng h? d?n ??ng hybrid có th? s? ???c công b? sau.

Còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i ix35 t?i th? tr??ng châu Âu, Tucson th? h? m?i d? ki?n s? ???c ra m?t chính th?c vào mùa thu n?m sau. Tuy nhiên chi ti?t v? chi?c xe có th? s? ti?p t?c b? rò r? ra trong th?i gian t?i. Autovina s? ti?p t?c c?p nh?t v?i b?n ??c ngay khi có thêm thông tin m?i.

( Theo Autovina )


Từ khóa: L? di?n Hyundai Tucson th? h? m?i

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016