Hyundai Elantra 2013 AT/MT

XE Hyundai Elantra 2013 AT/MT

Hyundai Elantra 2013 AT/MT Hyundai Elantra 2013 AT/MT Hyundai Elantra 2013 AT/MT Hyundai Elantra 2013 AT/MT
  • Nhà sản xuất: 
  • Lượt truy cập: 7514
  • Đánh giá xe Hyundai Ôtô 4.5 starsĐiểm trung bình: 4.5/ 5 630 (phiếu)
  • Giá bán: Vui lòng gọi 091 6460022
  • Liên hệ: Vui lòng gọi
    091 646 0022 (Ms Thanh)
    Để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất.


Xe Hyundai Elantra 1.8 AT/MT

       

Không ch? gây ?n t??ng ? ngo?i hình, ? ph?n n?i th?t, t?t c? các chi ti?t ??u ???c các k? s? c?a Hyundai thi?t k? và s?p ??t t? m? nh?m h??ng t?i ng??i s? d?ng, qua ?ó t?o cho ng??i s? d?ng c?m giác ti?n nghi, tho?i mái.

Elantra thanh lich va tinh te khong gian trong elantra 2013 thiet ke hai hoa
Phong cách thanh l?ch và tinh t?

Elantra "gió ngh?" thi?t k? l?y c?m h?ng t? ???ng ??t gãy c?a t? nhiên và sóng n?ng ??ng.
Nhi?u s? l?a ch?n, không gian r?ng h?n

Cho thêm tính linh ho?t, gh? sau có th? ???c ??t hàng v?i m?t tính n?ng chia g?p 06:04.
Thi?t k? và th?c hi?n hài hòa

M?t thi?t k? khí ??ng h?c và ??ng c? cung c?p hi?u su?t nhiên li?u cao và kinh nghi?m lái xe t?t h?n.
     
Ngoai that Elantra 2013 Noi that elantra 2013 cong suat elantra 2013
L?y ch? ??o " ?iêu kh?c th? l?ng" Elantra thi?t k? theo tiêu chu?n m?i trong thi?t k? n?i th?t, ch?ng minh m?t l?n n?a s? ch? ??o trong thi?t k? xe nh? g?n là n?n t?ng c?a danh ti?ng c?a Hyundai. Elantra ??ng c? và h?p s? t? hào c?i ti?n k? thu?t l?n. ???c s? d?ng nhôm tr?ng l??ng nh? và k?t h?p nh? công ngh? m?i k? l? nh? liên t?c Variable Valve Timing cho tiêu th? nhiên li?u và l??ng khí th?i t?i thi?u và m?nh m? h?n.
     
Do an toan elantra 2013 tien nghi elantra 2013 download elantra brochure
Các k? s? c?a Hyundai ?ã kiên quy?t trong vi?c thi?t k? các h? th?ng an toàn c?a Elantra.  M?t khu v?c riêng t? tho?i mái và th? giãn, Elantra cung c?p t?t c? các ti?n nghi và thu?n ti?n mà b?n mong ??i.  

 Quy?t ?oán, th? thao, thanh l?ch. ?ây là nh?ng gì Elantra nói v?i nh?ng ???ng cong c?a mình, ?èn pha quét l?i, m?t mui xe v?i tính cách nghiêm tr?ng và thêm r?ng c?n tr??c.


hyundai elantra 2013 thanh lich

Th? thao ?a t?p trung ph?n x? ?èn pha
?èn pha b? cu?n xa tr? l?i ?? d? án th? thao, nhìn thanh l?ch.
 

 

Den suong mu elantra 2013 ?èn sau mam thep
       

 

Báo giá và thông s? k? thu?t ch? mang tính tham kh?o, b?n hãy liên l?c tr?c ti?p v?i chúng tôi ( 091 646 0022 ) ?? có ???c thông tin chính xác v? s?n ph?m.

Xem thêm s?n ph?m khác: Hyundai Santa fe, Hyundai Tucson, Hyundai Avante

mua xe hyundai avante 1
mua xe hyundai avante 2
mua xe hyundai avante 3
mua xe hyundai avante 4
 
mua xe hyundai avante 5
mua xe hyundai avante 6
mua xe hyundai avante 7
mua xe hyundai avante 8
mua xe hyundai avante 1
mua xe hyundai avante 2
mua xe hyundai avante 3
mua xe hyundai avante 4
 
mua xe hyundai avante 5
AVANTE M?u xe
1.6 M/T 1.6 A/T 2.0 AT
Thông s? chung Kích th??c t?ng th? (DxRxC) - (mm) 4.505x1.775x1.490
Chi?u dài c? s? (mm) 2.650
Kho?ng cách hai v?t bánh xe (mm) 1.543/1.541 (Tr??c/Sau)
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 145
Bán kính vòng quay t?i thi?u (mm) 5100
H? th?ng treo tr??c Ki?u Macpherson v?i thanh cân b?ng
H? th?ng treo sau Liên k?t ?a ?i?m v?i thanh cân b?ng
Dung tích bình nhiên li?u (l) 53
??ng c? h?p s? ??ng c? x?ng 1.6 DOHC 5 s? sàn x    
??ng c? x?ng 1.6 DOHC 4 s? t? ??ng   x  
??ng c? x?ng 2.0 DOHC 4 s? t? ??ng     x
Thi?t b? an toàn Túi khí bên lái x x x
Túi khí bên ph?   x x
Ch?ng bó c?ng phanh ABS x x x
Khóa c?a c?m bi?n t?c ?? x x x
T?a ??u ch? ??ng   x x
H? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESP     x
L?p La-z?ng La-z?ng ?úc h?p kim x x x
C? l?p 185/65 R15 x    
C? l?p 205/55 R16   x x
L?p d? phòng cùng c? x x x
H? th?ng lái Vô l?ng g?t gù ?i?u ch?nh c? x x x
Tr? l?c lái ?i?n x x x
Ngo?i th?t ?èn s??ng mù tr??c x x x
Ch?n bùn (tr??c + sau) x x x
Kính ?i?n (tr??c sau) x x x
G??ng chi?u h?u ch?nh ?i?n x x x
Thân g??ng cùng màu xe x x x
Kính màu   x x
N?i th?t Vô l?ng, tay n?m và c?n s? b?c da   x x
Gh? n? x    
Gh? da   x x
?èn trong xe x x x
H?p ?? kính x x x
Khay ??ng c?c x x x
Ti?n nghi Hàng gh? sau g?p 60:40     x
Khóa ?i?u khi?n t? xa x x x
H? th?ng khóa c?a trung tâm x x x
AM/FM + Casettle + CD x    
AM/FM + Casettle + CD + Mp3   x  
AM/FM + Casettle + CD + Mp3 + 6 ??a     x
?i?u hòa t? ??ng   x x
?i?u hòa ch?nh tay x    
?i?u khi?n âm thanh trên vô l?ng x x x
Loa Tweeter   x x
Quý khách vui lòng g?i 091 646 0022 ( Ms Thanh ) ?? ???c t? v?n và có giá t?t nh?t.

 

bao gia xe hyundai


Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016