Hyundai Grand i10

XE Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 Hyundai Grand i10 Hyundai Grand i10 Hyundai Grand i10
 • Nhà sản xuất: 
 • Lượt truy cập: 30116
 • Đánh giá xe Hyundai Ôtô 4.5 starsĐiểm trung bình: 4.5/ 5 630 (phiếu)
 • Giá bán: Vui lòng gọi 091 6460022
 • Liên hệ: Vui lòng gọi
  091 646 0022 (Ms Thanh)
  Để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất.


Xe Hyundai Grand i10 model 2014

           Nh? g?n nh?ng ??y ?? tính n?ng ??c bi?t

Hyundai Grand i10 ???c ??nh v? n?m gi?a phiên b?n Hyundai i10 hi?n t?i và Hyundai i20. Ngoài s? khác bi?t v? chi?u dài, c? hai phiên b?n có cùng phong cách thi?t k? nh? l??i t?n nhi?t hình l?c giác và c?m ?èn s?c nét.

Hyundai Grand i10 xây d?ng d?a trên k?t c?u m?i c?a Hyundai kèm theo nh?ng tùy ch?n cao c?p nh? h?c làm l?nh ? ng?n ?? g?ng tay, g??ng chi?u h?u ch?nh ?i?n tích h?p ?èn xi-nhan, c?m bi?n lùi, h? th?ng âm thanh cao c?p và h? th?ng ?i?u hòa cho hàng gh? sau.

 • Hyundai Grand i10 logo
  B?n s?c thi?t k? Hyundai Grand i10

  Hyundai Grand i10 mang ??n m?t c?p ?? hoàn toàn m?i NGH? THU?T + ?N T??NG.
 • noi that hyundai grand i10
  Cao c?p và sang tr?ng

  Các tính n?ng ?óng gói Hyundai Grand i10 ?áp ?ng m?i mong ??i c?a b?n. Màu s?c cabin, k?t c?u và hình d?ng nó th? hi?n s? cao c?p và h?p d?n.

 • van hanh grand i10
  ??ng c? diesel CRDi 1.1

  Công ngh? th? h? th? 2 CRDi tiên ti?n nh?t và giá c? ph?i ch?ng ??m b?o hi?u su?t h?n, hi?u qu? h?n v?i chi phí v?n hành th?p h?n, NVH th?p h?n và l??ng khí th?i th?p h?n.

 • ngoai that grand i10
  Ngo?i th?t Hyundai i20 model 2013
  - Th? thao và th?i trang
  - Mâm xe h?p kim 14"
  - Chrome b?c bên ngoài tay c?m
  - G?t n??c phía sau
 • noi that hyundai grand i10
  N?i th?t Hyundai Grand  i20 model 2013
  - R?ng rãi và phong cách
  - Du?i chân và không gian l?n
  - Thông gió phía sau
  - Nhi?u tùy ch?n khoang hành lí
 • dong co hyundai grand i10
  Hi?u su?t

  - Hi?u su?t t?i ?u
  - ??ng c? 1.2 MPI x?ng
  - ??ng c? 1.1 CRDi ??ng c? diesel
  - Truy?n b?ng tay và t? ??ng

 • he thong an toan trong grand i10
  H? th?ng an toàn
  - Túi khí kép
  - H? th?ng phanh ch?ng bó (ABS)
  -H? th?ng h? tr? phía sau(RPAS)
  - C?u trúc thân xe c?t thép
 • he thong am thanh grand i10
  Ti?n ích
  - chìa khóa thông minh v?i nút kh?i ??ng / d?ng
  - Tích h?p âm thanh 2 DIN
  - ?i?u khi?n h??ng d?n
  - G??ng ?i?u ch?nh ?i?n
 • download brochure grand i10
  T?i thông tin Hyundai Grand i10

 

Thi?t k? ngo?i th?t

Th? gi?i ?ang thay ??i m?i ngày. Vì v?y, chúng tôi quy?t ??nh c?ng thay ??i cách m?i ng??i giao ti?p v?i nhau. Gi?i thi?u v? Hyundai Grand i10. Xe cho phép b?n chia s? ngôn ng? m?i v?i th? gi?i.
  Th? thao, ??ng c?p th? gi?i
và khí ??ng h?c

Hyundai Grand i10 có ki?u dáng m?nh m? mang ??n m?t c?p ?? hoàn toàn m?i. T?t c? m?i ph?n c?a bên ngoài ???c ch? tác ?? hoàn thi?n và ?? l?i m?t ?n t??ng khó phai  cho t?t c? nh?ng ng??i n?m b?t ???c cái nhìn bên ngoài.
 
 
?èn tr??c hyundai grand i10 ?èn pha tr??c
?èn pha g?n gàng ??t cu?n tr? l?i và ?èn k?t h?p phía sau l?p ráp khu?ch ??i thông tin t?ng th?.

Chrome b?c l??i t?n nhi?t, l??i t?n nhi?t m? crôm t?n nhi?t b? sung cho v? m?nh m?.

 

phia truoc hyundai grand i10

S? b?t ??u c?a m?t cu?c hành trình thú v?

M?t khi b?n s? d?ng Grand i10, b?n s? ng?c nhiên tr??c s?c m?nh c?a nó
b?i vì nó ?áp ?ng nhi?u h?n b?n mong ??i.

M?t s? k?t h?p gi?a thi?t k? tuy?t ??p và công ngh? t??ng lai. Kh? n?ng c?a Grand i10 ?? l?n l??t ??ng ??u b?t c? n?i nào nó ?i.

Hyundai Grand i10 nhin tu phia sau

G??ng bên ngoài khí ??ng l?c

?iêu kh?c g??ng bên ngoài ???c trang trí v?i l?p LED cho v? và an toàn nâng cao.

Guong ngoai hyundai grand i10
 
 
den suong mu than xe duc hop kim mam hop kim gat nuoc phia sau

?èn s??ng mù

Thi?t k? rõ ràng ?? khu?ch ??i ??m b?o lái xe an toàn trong ?i?u ki?n th?i ti?t s??ng mù.

Thân xe ?úc

Sang tr?ng, ??c bi?t  truy?n ??t v? th? thao và ng?n ng?a các v?t tr?y x??c bên ph?i thân xe.

Mâm h?p kim

Thi?t k? ??c ?áo màu ?en và chrome kim c??ng c?t 14"

G?t n??c phía sau

G?t n??c m?t cách c?n th?n crafted cung c?p hi?u qu? lau cao v?i b?o v? t?i ?u c?a khu v?c quét .

 
Hyundai Grand i10 ch?ng minh quan ?i?m r?ng m?t chi?c xe tho?i mái và r?ng rãi không ph?i là c?ng k?nh. Các tính n?ng ?óng gói Hyundai i10 ??i ?áp ?ng m?i mong ??i c?a b?n. Màu s?c cabin, k?t c?u và hình d?ng  làm cho b?t k? dòng chi?c xe l?n ghen t?.
noi that hyundai grand i10
 khoang xe grand i10 Phía tr??c và phía sau gh? ng?i ???c thi?t k? công thái xô lo?i gh? tr??c và sau r?ng rãi và ??m t?a ??u có th? ?i?u ch?nh v?i cung c?p h? tr? phong phú và ch? ng?i tho?i mái.
Không gian thân xe
Không gian thân xe Ample ?? ch?a hành lý, gh? g?p
khoanh hanh ly grand i10
 
dieu hoa grand i10 Thông gió không khí phía sau ?ã ???c thi?t k? ??c bi?t ?? t?ng c??ng phía sau hành khách tho?i mái v?i làm mát ngay l?p t?c.
 
   dong co hyundai grand i10
 
Thi?t k? khí ??ng h?c
Thi?t k? khí ??ng h?c kháng lu?ng không khí phía tr??c và hi?u ?ng gió phía sau ?? c?i thi?n nhiên li?u và s? ?n ??nh lái xe.
Thiet ke khi dong hoc
thiet bi chi dan Thi?t b? k? thu?t s? ch? d?n
 
H? th?ng t? ??ng  xác ??nh s??ng mù
Lo?i b? s??ng mù trên cô?ng sau trong ?i?u ki?n th?i ti?t s??ng mù hay m?a ?? ??m b?o t?m nhìn ?úng ??n khi giao thông.
he thong suong mu

Thân xe b?ng thép

An toàn k?t c?u

An toàn c?u trúc c?a Grand i10 ??c bi?t chú ý b?ng cách s? d?ng thép ch?ng ?n mòn, ?ng d?ng ch?ng c?u trúc vòng ?? t?ng c??ng ?? c?ng m?nh m?.
H? th?ng phanh ch?ng khóa (ABS)
H? th?ng phanh ch?ng bó (ABS) ng?n ng?a tr??t và kh? n?ng cân b?ng xe trên các b? m?t tr?n tr??t.
Nó c?ng cho phép phanh ?n ??nh và h?n ch? bánh xe khóa lên trong lúc phanh g?p.
he thong phanh
he thong ho tro phia sau H? th?ng h? tr? phía sau(RPAS) h?u ích trong không gian ch?t h?p, h? tr? phát hi?n các ch??ng ng?i v?t trong khi ??o chi?u
 
 
 
 
Báo giá và thông s? k? thu?t ch? mang tính tham kh?o, b?n hãy liên l?c tr?c ti?p v?i chúng tôi ( 091 646 0022 ) ?? có ???c thông tin chính xác v? s?n ph?m.

Xem thêm s?n ph?m khác: Xe Hyundai Santa fe, Xe Hyundai Tucson, Xe Hyundai Avante

Nh?n và gi? chu?t ?? xoay

 

 

mua xe hyundai grand i10 noi
mua xe hyundai grand i10 noi
mua xe hyundai grand i10 2014 noi
mua xe hyundai grand i10 noi
 
mua xe hyundai gradn i10 noi
mua xe hyundai grand i10 noi
GRAND i10 M?u xe
1.0 M/T 1.0 A/T 1.2 AT
Kích th??c chung Kích th??c t?ng th? (DxRxC) - (mm) 3.765x1.660x1.520
Chi?u dài c? s? (mm) 2.425
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 167
??ng c? h?p s? ??ng c? Kappa 1.0L Kappa 1.2L
Dung tích xi lanh (cc) 998 1.197
Nhiên li?u X?ng
Công su?t ??ng c? (ps/rpm) 66/5.500 87/6.000
Mô men xo?n l?n nh?t (kgm/rpm) 9.6/3.500 12.2/4.000
H?p s? S? sàn 5 c?p T? ??ng 4 c?p
Truy?n ??ng D?n ??ng 2 bánh (2WD)
H? th?ng phanh, treo, lái Phanh tr??c/sau Phanh ??a/phanh tang tr?ng
H? th?ng treo tr??c ??c l?p ki?u Macpherson
H? th?ng treo sau Thanh xo?n
H? th?ng tr? l?c lái ?i?n
Vô l?ng ?i?u ch?nh c? G?t gù
An toàn C?m bi?n lùi
H? th?ng túi khí Bên lái Bên lái Bên lái + Bên ph?
H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS
H? th?ng lái Mâm ?úc h?p kim
C? l?p 165/65 R14 165/65 R14 165/65 R14
L?p d? phòng cùng c?
Vô l?ng ?i?u ch?nh c?
Tr? l?c lái ?i?n
Ngo?i th?t ?èn s??ng mù tr??c
Xi nhan trên g??ng chi?u h?u
?p thân xe  
L??i t?n nhi?t m? chrome  
N?i th?t & Ti?n nghi Vô l?ng, tay n?m và c?n s? b?c da
Gh? da    
AM/FM + CD + MP3 + C?ng k?t n?i AUX/USB    
AM/FM + MP3 + C?ng k?t n?i AUX/USB  
Bluetooth    
?i?u khi?n âm thanh trên vô l?ng
G??ng chi?u h?u ch?nh ?i?n
G??ng chi?u h?u g?p ?i?n
C?a s? ?i?u khi?n ?i?n
H? th?ng khóa c?a trung tâm
Chìa khóa thông minh + kh?i ??ng nút b?m
Ch?ng sao chép chìa khóa (Immobilizer)    
?i?u hòa nhi?t ??
Quý khách vui lòng g?i 091 646 0022 ( Ms Thanh ) ?? ???c t? v?n và có giá t?t nh?t.

 

bao gia xe hyundai


Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016